Comal
Logo S
PL EN
32 lata DOŚWIADCZENIA
32 lata DOŚWIADCZENIA
32 lata DOŚWIADCZENIA
32 lata DOŚWIADCZENIA
32 lata DOŚWIADCZENIA

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

transport odpadów niebezpiecznych

Comal Witamy na naszej stronie

 

Firma "COMAL" specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu prac obejmujących swoim zakresem:

 

 

1. Magazynowanie produktów naftowych, biokomponentów oraz innych produktów ciekłych.

 

2. Przeładunki produktów naftowych, biokomponentów oraz innych produktów ciekłych.

 

3. Przechowania paliw i olejów okrętowych na okres remontu i przebudowy oraz innych okoliczności. 

 

4. Odbiór, oczyszczanie i unieszkodliwianie odpadów ropopochodnych, wód zaolejonych, odpadów i szlamu olejowego, gruntów skażonych odpadami ropopochodnymi, odpadów wiertniczych i innych przemysłowych.

 

5. Transport morski.

 

6. Transport drogowy, w tym materiałów niebezpiecznych.

 

7. Czyszczenie i mycie zbiorników stacjonarnych i na statkach, cystern kolejowych i samochodowych.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz bezpieczeństwo wszystkich rodzajów operacji. 

Zapraszamy do współpracy.

Nasze certyfikaty

 

 

Adres

Przedsiębiorstwo „Comal” Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10,

80-550 Gdańsk

 

Biuro

+(48) 58 511 90 90

+(48) 519 303 429

fax +(48) 58 776 20 67

Terminal owz

+(48) 58 324 91 65

+(48) 519 303 429

fax +(48) 58 776 20 67

 

Email

office@comal.com.pl