Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Czyszczenie przemysłowe

Spółka "COMAL" specjalizuje się od wielu lat w czyszczeniu i konserwacji paliwowych zbiorników lądowych, statkowych, czyszczeniu i myciu instalacji, rurociągów (nawet o małej średnicy), wymienników ciepła, cystern samochodowych i kolejowych, kontenerów. Oferujemy także czyszczenia ładowni na statkach towarowych.

 

Kompleksowa usługa w tym zakresie obejmuje również odbiór i unieszkodliwianie wód zaolejonych i osadów pochodzących z czyszczonych zbiorników. Przedsiębiorstwo zajmuje się również oczyszczaniem powierzchni betonowych, kanałów, hal, rusztowań z pozostałości cementu, kleju i innych zanieczyszczeń.

 

Oferujemy wykonanie udrażniania kanalizacji. W zakres naszej działalności wchodzi także oczyszczanie gruntów skażonych substancjami ropopochodnych. Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. z Gdańska specjalizuje się w również w serwisie separatorów i osadników tłuszczu i substancji ropopochodnych.

 

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na:

 • usunięciu odpadów nagromadzonych w separatorze lub osadniku;
 • oczyszczenie odstojników szlamów;
 • przepłukanie i umycie separatora lub osadnika;
 • oczyszczenie końcówek rur odpływowych;
 • sprawdzenie części betonowych i stalowych oraz stanu wyposażenia pod względem ich uszkodzeń i awarii;
 • sporządzenie dokumentacji związanej z wyżej wymienionymi pracami;

 

Firma dysponuje własnymi środkami transportu lądowego do przewozu zarówno ładunków ciekłych jak i stałych. Do transportu płynnych odpadów niebezpiecznych, a także paliw płynnych używane są liczne zestawy ciągników siodłowych z cysternami o pojemnościach do 26 m³, a także samochody specjalistyczne asenizacyjne z pełnym oprzyrządowaniem techniczno-eksploatacyjnym, w tym przeznaczone do transportu materiałów niebezpiecznych (ADR). Dodatkową oferowaną usługą jest wentylowanie zbiorników, cystern.

 

Posiadamy wentylatory w wykonaniu EX o wydajności do 32000m3/h. Oferujemy usługę przepompowania produktów płynnych między dwoma zbiornikami, cysternami itp.

 

Posiadamy odpowiedni sprzęt do wykonywania zleconych zadań:

 • myjki ciśnieniowe Karcher,
 • myjki wysokociśnieniowe do 1200 bar,
 • odkurzacze przemysłowe,
 • wentylatory w tym w wykonaniu EX,
 • pompy elektryczne w wykonaniu EX o wydajnościach do 150m3/h,
 • pompy pneumatyczne,
 • kompresory spalinowe,
 • oświetlenie bezpieczne w wykonaniu EX,
 • samochody specjalistyczne asenizacyjne w ADR.

 

Charakteryzujemy się mobilnością. Możemy wykonywać prace nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu oraz bieżącej wody. Realizujemy również nietypowe projekty dostosowane do specyficznych wymagań Klienta. Do świadczenia opisanego zakresu usług Spółka posiada wszystkie wymagane przepisami uprawnienia i pozwolenia, a także wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę pracowników i nadzoru.

 

Informujemy, że w naszych działaniach przywiązujemy dużą uwagę do zapewnienia bezpieczeństwa naszym Pracownikom przy realizacji zadań. Postępujemy według przyjętych i wdrożonych reguł pracy. Potwierdzeniem tego jest System Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008 oceniony i zatwierdzony przez Lloyd's. Zgodnie z tym Systemem posiadamy procedury, które stosujemy podczas wykonywania usług.

 

W przypadku zainteresowania, zachęcamy Państwa do złożenia zapytania ofertowego, gdyż każdego z naszych Klientów postrzegamy indywidualnie i możemy zaproponować konkurencyjne warunki współpracy. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Galeria zdjeć