Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Magazynowanie paliw

Terminal Przeładunkowy i Baza Magazynowa Comal przy ul. Kujawskiej 10 w Gdańsku zlokalizowany jest na działce nr 16 w obrębie 072. Przed II Wojną Światową, na początku lat 30-tych, prowadzono w tym miejscu gospodarkę magazynową na dwóch zbiornikach nr 1 i 2.

 

Po wojnie przejęły majątek zabudowany na w/w terenie przekazało do dyspozycji Przedsiębiorstwa Państwowego CPN. Największą modernizację terminal przechodził na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, gdzie uzyskała dzisiejszy formę zabudowy. Podczas tejże modernizacji zbudowano: dwa nowe zbiorniki nr 3 i 4, pompownię przeciwpożarową, portiernię i budynek socjalny. Zmodernizowano rurociągi produktowe, technologiczne, kotłownię, budynek biurowy oraz linię cumowniczą.

 

Terminal jest usytuowany na działce o powierzchni 37 287 m2, z linią brzegową o długości 150 m, na terenie którym znajduje się ok. 597 m torów bocznicy kolejowej, z dogodnym dojazdem przez most wantowy do drogi krajowej nr 7. Terminal wyposażony jest w dwa zbiorniki o pojemności 5000 m3 każdy oraz dwa o pojemności 5 430 m3 każdy. 

 

Uruchomienie eksploatacyjne tego terminala umożliwia wykorzystanie szlaku wodnego i kolejowego do transportu płynnych produktów niebezpiecznych, odciążając szlaki drogowe, szczególnie w obrębie aglomeracji Trójmiejskiej. Potencjał techniczno-technologiczny tej bazy pozwala na kompleksową obsługę logistyczną transportu tego rodzajów produktów w relacjach statek morski-cysterny kolejowe-cysterny samochodowe i zbiorniki magazynowe.

 

Wprowadzenie do eksploatacji powyższej bazy, uzupełnia brakujący w porcie gdańskim, potencjał do obsługi przeładunkowej i magazynowej mniejszych tankowców przewożących paliwa płynne i inne produkty ropopochodne, a także bunkierki zaopatrujące statki w paliwo na terenie portów i stoczni.

 

Terminal Przeładunkowy i Baza Magazynowa COMAL świadczy następujące usługi:

W zakresie magazynowania - wszechstronne wykorzystanie 21 000 m3 pojemności magazynowych dla magazynowania produktów ciekłych. Równocześnie umożliwia przeładunki tych produktów w relacjach:

 • statek morski - zbiornik magazynowy;
 • zbiornik magazynowy - statek morski;
 • cysterna kolejowa - zbiornik magazynowy;
 • zbiornik magazynowy - cysterna kolejowa;
 • zbiornik magazynowy - autocysterna.

 

Zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na bazie można obsłużyć następujące rodzaje produktów:

w I klasie niebezpieczeństwa pożarowego:

 • alkohol etylowy, etanol;

w III klasie niebezpieczeństwa pożarowego:

 • paliwa żeglugowe typu: MGO, MDO oraz IFO;
 • lekkie i ciężkie oleje opałowe;
 • oleje napędowe;
 • biopaliwa.

produkty naftowe o temperaturze zapłonu powyżej 100:

 • gacz parafinowy;
 • oleje bazowe;
 • inne.

poza klasowe:

 • olej rzepakowy;
 • melasa;
 • inne produkty ciekłe.

Usługi są świadczone rzetelnie i profesjonalnie w sposób bezpieczny przez wykwalifikowany personel z wieloletnim stażem w branży. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa oraz staranność w rozliczeniu produktów. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

Infrastruktura

Magazynowanie produktów naftowych odbywa się w czterech wolnostojących zbiornikach z dachami stałymi. Zbiorniki nr 1 i 2 umieszczone są w obmurzach. Wszystkie zbiorniki otoczone są wałami ochronnymi przeciwrozlewowymi. Układ technologiczny Terminala COMAL umożliwia przyjęcie i wydanie produktów w relacjach:

 • cysterny kolejowe – zbiorniki magazynowe – statek,
 • statek – zbiorniki magazynowe – cysterny kolejowe.
 • autocysterny - zbiorniki - autocysterny.

Powyższe operacje wykonać można również w relacjach bezpośrednich z pominięciem zbiorników magazynowych.

 

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

Zbiornika magazynowe zlokalizowane są głównie w części technologicznej TPiBM Comal. Zestawienie i dane techniczne zbiorników magazynowych znajdujących się w eksploatacji Bazy przedstawia poniższa tabela.

Nr zbiornika

Pojemność użytkowa

Rodzaj produktu

Rodzaj Zbiornika

1

5430 m3

Ciecze III klasy niebezpieczeństwa pożarowego

naziemny pionowy

2

5430 m3

Ciecze III klasy niebezpieczeństwa pożarowego 

naziemny pionowy

3

5000 m3

Ciecze I klasy niebezpieczeństwa pożarowego

naziemny pionowy

4

5000 m3

Ciecze III klasy niebezpieczeństwa pożarowego

naziemny pionowy

 

 

Przechowywanie paliw i olejów okrętowych

Spółka dysponuje zespołem własnych barek zbiornikowych umożliwiających okresowe przechowanie pod nadzorem celnym, następujących ilości paliw płynnych i olejów:

 • do 5500 m³ paliw lekkich;
 • do 2300 m³ paliw ciężkich i olejów.

Dodatkowo oferujemy przechowanie niewielkich ilości paliwa w jednej lub w dwóch autocysternach każda po 30 m3.

 

W ramach tej usługi wykonujemy:

 • przepompowanie paliw i olejów z barek zbiornikowych lub cystern samochodowych na statek lub odwrotnie z osiąganą wydajnością do 150 m³/h dla paliw lekkich i 100 m³/h dla paliw ciężkich i olejów.
 • podgrzewanie paliw ciężkich i olejów do temperatury umożliwiającej ich sprawne przepompowanie.
 • składowanie pod nadzorem celnym produktu na terenie naszych terminali wyposażonych w systemy telewizji przemysłowej, ogrodzonych i ochranianych fizycznie.
 • przeprowadzenie formalności celno-podatkowych.
 • powyższe usługi wykonujemy przy współpracy z uznanymi rzeczoznawcami towarowymi.

Usługi powyższe realizujemy w rejonach portów Gdańsk i Gdynia głównie dla statków morskich na czas ich remontów w stoczniach, a także innych potrzeb dysponentów tych produktów.

 

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, dla których Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o. świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2016 r, poz. 1165, Art. 1 pkt 2, z póź. zmian.):

Galeria zdjeć