Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku, na naszej stronie internetowej są używane pliki cookies, które służą do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dostosowania prezentowanych przez nas treści. Pliki cookies pozwalają nam także na prowadzenie analiz Twoich zachowań na naszych stronach oraz w Internecie. Pozwala nam to zwiększać jakość treści prezentowanych na naszej stronie. Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

 

Klikając poniższy przycisk „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies, które stosujemy. Jeśli udzielisz poniższej zgody, możesz ją cofnąć w każdym momencie.

 

Szczegółowe dane na temat sposobu cofnięcia zgody znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem przez Ciebie zgody. Wszelkie istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez znajdziesz tutaj.

 

Informujemy, że niewyrażenie poniższej zgody uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej.

Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Zapoznaj się z naszymi pozwoleniami wybierając właściwą ikonę po prawnej stronie:

Pozwolenia - Ochrona środowiska

Spółka uzyskała pozwolenia i decyzje pozwalające w szerokim zakresie transportować, zbierać, odzyskiwać oraz unieszkodliwiać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie odpadów jakie Comal może transportować, odbierać i unieszkodliwać w ramach posiadanych pozwoleń i decyzji:

 

Comal posiada, wymagane prawem, następujące pozwolenia i decyzje:

1. Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Oczyszczalnia Wód Zaolejonych) oraz do magazynowania odpadów niebezpiecznych na terenie Terminala Przeładunkowego i Bazy Magazynowej Comal w Gdańsku:

2. Decyzja pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacji Zakładu Utylizacji Olejów Przepracowanych w Tczewie:

3. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gdańska nr WŚ-I-6235.80.2013.BA/273753 z dnia 09.10.2013 r..  
4. Decyzja na transport odpadów nr WŚ-I-6233.69.2013.AS.273747 z dnia 21.10.2013 wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska.