Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Przeładunki

Terminal Przeładunkowy i Baza Magazynowa COMAL świadczy następujące usługi:

 • bezpośrednie przeładunki paliw płynnych i innych produktów naftowych, biokomponentów oraz innych produktów ciekłych w relacji ze statku morskiego do cystern kolejowych lub cystern samochodowych oraz relacje odwrotne;
 • przeładunki pośrednie z wszechstronnym wykorzystaniem 21 000 m3 pojemności magazynowych dla magazynowania produktów ciekłych co umożliwia przeładunki produktów w relacjach:

1. statek morski - zbiornik magazynowy;
2. zbiornik magazynowy - statek morski;
3. cysterna kolejowa - zbiornik magazynowy;
4. zbiornik magazynowy - cysterna kolejowa;
5. zbiornik magazynowy – autocysterna;
6. autocysterna – zbiornik magazynowy.

 

Zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na terminalu można obsłużyć następujące rodzaje produktów:

w I klasie niebezpieczeństwa pożarowego:

 • alkohol etylowy;

w III klasie niebezpieczeństwa pożarowego:

 • paliwa żeglugowe typu: MGO, MDO oraz IFO;
 • lekkie i ciężkie oleje opałowe;
 • oleje napędowe;
 • biopaliwa (B20, B100).

produkty naftowe o temperaturze zapłonu powyżej 100:

 • gacz parafinowy;
 • oleje bazowe;
 • inne.

poza klasowe:

 • olej rzepakowy;
 • melasa;
 • inne produkty ciekłe.

 

Usługi są świadczone rzetelnie i profesjonalnie w sposób bezpieczny przez wykwalifikowany personel z wieloletnim stażem w branży. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa oraz staranność w rozliczeniu produktów. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

Infrastruktura przeładunkowa

Układ technologiczny TPiBM COMAL umożliwia przyjęcie i wydanie produktów w relacjach:

 • cysterny kolejowe – zbiorniki magazynowe – statek,
 • statek – zbiorniki magazynowe – cysterny kolejowe.
 • Autocysterny - zbiorniki - autocysterny.

Powyższe operacje wykonać można również w relacjach bezpośrednich z pominięciem zbiorników magazynowych.

 

NABRZEŻE ROZŁADUNKOWO-ZAŁADUNKOWE.

Nabrzeże rozładunkowo – załadunkowe stanowi przystań dalbową, w skład której wchodzą: molo komunikacyjne, sześć dalb cumowniczych. Dalby nr 3 i 4 połączone pomostami komunikacyjnymi. Wszystkie dalby cumownicze wyposażone są w urządzenia do cumowania i obsługi statków (polery).

 

Zgoda Kapitana Portu Gdańsk na cumowanie obejmuje statki o: długości do 100 m. i zanurzeniu do 6,20 m. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość obsługi statków o wyporności do 10000 DWT. Odległość między skrajnymi dalbami wynosi 131,5 m.

 

Rata załadowcza produktu na statek:

 • Oleje ciężkie - 250 - 300 m3/godz.
 • Oleje lekkie, etanol - 175 - 300 m3/godz.
 • Rata wyładowcza ze statku: - max do 600 m3/godz.

 

FRONT ROZŁADUNKOWO-ZAŁADUNKOWY CYSTERN KOLEJOWYCH

Bocznica kolejowa eksploatowana przez TPiBM Comal przystosowana jest do:

 • Przyjmowania grup i pojedynczych cystern ładownych pod wyładunek oraz próżnych pod załadunek;
 • Rozładunku i załadunku cystern kolejowych;
 • Wykonywanie wszelkich prac manewrowych związanych z koniecznością przemieszczania cystern kolejowych;
 • Przekazywania cystern kolejowych ładownych i próżnych.

 

Bocznica własna normalno-torowa (na terenie TPiBM Comal). Ogólna długość: 597,70 m składający się z torów:

 • tor nr 1 dojazdowy;
 • tor nr 2 przeładunkowy o pojemności 16 cystern 4-osiowych ( o długości 12,8 m);
 • tor nr 3 przeładunkowy o pojemności 12 cystern 4-osiowych ( o długości 12,8 m).

Dla potrzeb Terminala jest tor zdawczo-odbiorczy cystern kolejowych o długości użytkowej 644,4 m.

Bocznica jest obsługiwana całodobowo.

 

Rata przeładunkowa bocznicy:

 • załadunek / wyładunek cystern kolejowych – do 100 m3/godzin.

 

FRONT ZAŁADUNKOWY AUTOCYSTERN

Terminal przeładunkowy i Baza Magazynowa Comal posiada dwa stanowiska nalewczo-odbiorcze autocystern z ratą przeładunkową do 90 m3 /godz.

Galeria zdjeć