1986 rok założenia
poznaj-comal (1)
O firmie

Poznaj Comal

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. od 1986 roku wytycza najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i obsługi jednostek morskich. Dysponując innowacyjną Oczyszczalnią Wód Zaolejonych oraz Terminalem Przeładunkowym i Bazą Magazynową COMAL, a także flotą jednostek morskich oraz specjalistycznych zestawów drogowych, kompleksowo i profesjonalnie obsługujemy zlecenia zagospodarowania odpadów z morza i lądu oraz czyszczenia przemysłowego. 

Dostępność
O firmie

Dostępność 24/7

Jesteśmy gotowi do współpracy 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, zapewniając obsługę przez doświadczony i wykwalifikowany personel.

 

Pracujemy zgodnie z normami zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001, zatwierdzonymi przez LRQA.

Klienci nas doceniają

Nasza spółka została wielokrotnie nagrodzona

2
1
Dokumenty

Pozwolenia i decyzje

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w Oczyszczalni Wód Zaolejonych oraz do magazynowania odpadów niebezpiecznych na terenie Terminala Przeładunkowego i Bazy Magazynowej COMAL w Gdańsku
Decyzja_-_Zmiana_pozwolenia_zintegrowanego_16.06.2016pz_owz_2015zmiana_pozwolenia_zintegrowanego_19.01.2018
Decyzja pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacji Zakładu Utylizacji Olejów Przepracowanych w Tczewie
dt_2014dt_2015_zmiana
COMAL

Historia naszej firmy

Rozpoczęcie działalności Spółdzielni Pracy COMAL.

W tym okresie firma koncentrowała się głównie na świadczeniu usług z zakresu obsługi technicznej statków, a w szczególności na remontach i konserwacji urządzeń automatyki okrętowej. Rozpoczęto także usługi odbioru i utylizacji olejów przepracowanych ze statków morskich.

Przekształcenie w Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o.

W związku z procesem toczącym się przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze wniesionym w 1990 r. przez armatora zagranicznego przeciwko ówczesnemu portowemu przedsiębiorstwu państwowemu w sprawie praktyk monopolistycznych, naruszenia Konwencji MARPOL i niewłaściwą obsługą statku przy odbiorze zaolejonych wód balastowych, ówczesny Główny Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego Urzędu Morskiego w Gdyni zainspirował Przedsiębiorstwo COMAL do działalności ekologicznej w ochronie wód Zatoki Gdańskiej i kanałów portowych, deklarując wszelką pomoc administracyjną i prawną w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego kraju.

 

W wyniku wieloletnich inwestycji oraz współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także specjalistami z zakresu ochrony środowiska, na terenie stoczniowym powstała pierwsza (jak do tej pory jedyna) w Polsce instalacja, w skład której wchodziła mechaniczno-chemiczno-biologiczna oczyszczalnia wód zaolejonych z biocenozą słonowodną, ze stopniem filtracji i dezynfekcji ścieków pochodzących ze statków morskich, co wyprzedzało postanowienia Konwencji Helsińskiej. W instalacji zastosowano autorskie rozwiązania technologiczne spełniające wszelkie wymagania stawiane ściekom pod względem jakościowym, środowiskowym i sanitarnym, wprowadzanym do ekosystemu morskiego.

Powołanie Zakładu Prac Antykorozyjnych.

Oczyszczalnia przemysłowa pod skróconą nazwą Oczyszczalnia Wód Zaolejonych (zwanej dalej OWZ) uzyskała pozwolenie wodnoprawne na zrzucanie oczyszczonych ścieków do kanału portowego w maju 1995 r.

 

Występujące w połowie lat dziewięćdziesiątych znaczne zapotrzebowanie w stoczniach remontowych i produkcyjnych na usługi z zakresu prac antykorozyjnych zdeterminowało decyzję o zakupie  rozszerzenia działalności specjalistycznych urządzeń i sprzętu do wykonywania prac konserwacyjno-malarskich oraz nowoczesnych metod oczyszczania powierzchni stalowych i betonowych. Usługi te z powodzeniem realizowano na zlecenia głównie Gdańskiej Stoczni "Remontowa", Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, Stoczni Remontowej "Nauta", Stoczni Gdynia i innych zakładów przemysłowych na wybrzeżu.

Uznanie działalności firmy

W III Ogólnopolskim Konkursie "Przyjaźni Środowisku", organizowanym w 2001 roku pod patronatem Prezydenta RP, przyznano firmie w finale konkursu wyróżnienie w kategorii "Technologia Godna Polecenia". Za postęp w rozwoju firmy i osiągnięcia technologiczne, firma otrzymała także indywidualne listy gratulacyjne od Ministra Ochrony Środowiska oraz Wojewody Pomorskiego. 

Spółka COMAL jako jedna z pierwszych firm na Pomorzu uzyskuje Pozwolenie Zintegrowane.

Pozwolenie Zintegrowane zostało przyznane na prowadzenie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Osiągnięte przez firmę wyniki jakościowe procesów technologicznych znalazły uznanie i wysoką ocenę Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego w Gdańsku.

Uruchomienie Terminalu Przeładunkowego i Bazy Magazynowej oraz nowej Oczyszczalni Wód Zaolejonych przy ul. Kujawskiej 10

Klienci

Referencje

2018 LOTOS Kolej 2018 LOTOS Kolej2017 Polpharma 2017 Polpharma2016 Stena Recycling 2016 Stena Recycling2018 Polska Żegluga Bałtycka 2018 Polska Żegluga Bałtycka2017 CTL 2017 CTL2002 Wydział Środowiska PUW 2002 Wydział Środowiska PUW2017 LOTOS Air BP Polska 2017 LOTOS Air BP Polska2000 Opinia FRUG o OWZ 2000 Opinia FRUG o OWZ2001 Opinia FRUG 2001 Opinia FRUG2003 Lotos Paliwa 2003 Lotos Paliwa2004 Mostostal 2004 Mostostal2003 East Mar 2003 East Mar2013 Grupa Lotos 2013 Grupa Lotos2013 Polska Żegluga Bałtycka 2013 Polska Żegluga Bałtycka2003 ScanShippingPol 2003 ScanShippingPol2009 Urząd Miasta Gdyni 2009 Urząd Miasta Gdyni2015 Wolar 1 2015 Wolar 12015 Wolar 2 2015 Wolar 22015 Wolar 3 2015 Wolar 32013 Baltic Engenering 2013 Baltic Engenering2015 Hydrogeotechnika 2015 Hydrogeotechnika2015 DCT Gdańsk 2015 DCT Gdańsk2018 Polferries 2018 Polferries2015 Remondis 2015 Remondis2015 Sealand 2015 Sealand

Zaufali nam

Informacje

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje_02_02_2024 Informacje_02_02_2024
Polityka zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PL & ENG - 2023 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PL & ENG - 2023

Siedziba firmy

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk

Telefon

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67

E-mail

Napisz do nas:

office@comal.com.pl